veiligheid en privacy

 • ForAddress beseft dat er met jouw kostbare gegevens worden gewerkt, daarom staan deze ALLÉÉN op jouw mobiel, en zijn deze VERSLEUTELD opgeslagen, dus onleesbaar voor anderen. Kijk beneden bij veiligheid tips* voor meer informatie over versleutelen en verstandig jouw mobiel gebruiken.  
 • Bij ForAddress géén schandalen dat jouw gegevens plotseling op straat liggen. ForAddress weet zelfs jouw naam, jouw adres etc. niet, alléén de minimale gegevens om jouw smartphone te herkennen. Dit betekent alléén jouw e-mailadres (deze wordt alléén gebruikt voor bevestiging van afgegeven gegevens en als je van mobiel wisselt) en identificatie van jouw smartphone (geen IMEI).
 • Inloggen op jouw account bij ForAddress gaat niet, ForAddress heeft géén gegevens van jou, er valt hier niets te wijzigen. Als je jouw persoonlijke gegevens wilt veranderen kan dat alléén in de ForAddress App, alléén daar zijn deze opgeslagen.
 • ForAddress werkt alléén met beveiligde verbindingen, jouw gegevens worden vanaf jouw mobiel tot aan de aflevering onleesbaar versleuteld (encrypted).
 • Bent je jouw mobiel kwijt, dan kunt je op afstand alle gegevens van jouw mobiel wissen, hoe dit werkt? druk op de link voor Android of Apple.

voor verstandig mobiel gebruiken, volg wel de onderstaande veiligheid tips*:

 • Beveilig wel de toegang tot jouw mobiel en/of PC of IMac met een wachtwoord (nee . . . geen 000000), vingerafdruk of gezichtsherkenning. In de ForAddress App, kun je ook nog extra beveiliging instellen om deze te kunnen openen.
 • Installeer een virusscanner bijvoorbeeld de gratis virusscanner (kies link) van Avira (Android) of  Avira (IOS Apple) voor jouw mobiel en/of voor uw Windows PC of iMac. Er zijn ook een betaalde versies die voor extra protectie zorgen, je kunt natuurlijk ook voor een ander merk virusscanner kiezen, maar gebruik er wel één. 
 • Bij IOS van Apple en bij Android staat vanaf versie 6.0 Marshmallow (oktober 2015) versleuteling standaard aan. Bij oudere Android versies 4.4 Kitkat t/m 5.1 Lollipop moet dit nog worden aangezet, ook al heb je deze versie bijgewerkt naar 6.0. Ga naar de site van Android (Engels) deze kies deze link van Android planet (Nederlands) voor meer informatie. Sla back-ups ook versleuteld op.

* Alle veiligheid tips gegeven door ​ForAddress-services zijn vrijblijvend en blijven voor eigen risico voor de gebruiker van de ForAddress-App/mobiel. ForAddress verwijst naar deze sites, maar accepteert geen enkele aansprakelijkheid wanneer dit problemen en/of niet het gewenste resultaat oplevert.

privacy

 • ForAddress verstuurt alléén die gegevens die je zelf hebt goedgekeurd en alléén aan de geadresseerde, je drukt namelijk zelf op de Verstuur knop. ForAddress gaat deze privacy garantie nooit verbreken.
 • ForAddress weet zelfs jouw naam, jouw adres etc. niet, alléén de minimale gegevens om jouw smartphone te herkennen. Dit betekent alléén jouw e-mailadres (deze wordt alléén gebruikt voor bevestiging en als je van mobiel wisselt) en identificatie van jouw smartphone.
 • Als je jouw persoonlijke gegevens wijzigt, krijgen bedrijven alléén de wijzigingen door van de velden die je zelf eerder hebt gestuurd, nooit informatie velden die je zelf niet hebt goedgekeurd voor dat bedrijf en alléén aan de bedrijven die jij goedkeurt.
 • ForAddress is géén Big Brother okay .... klein broertje en slaan dus ook géén big-data, persoonlijk gekenmerkte bestelgegevens van jou op, ForAddress opent jouw verzonden gegevens nooit en sturen deze alléén door. Jouw privacy is en blijft van jou.
 • ForAddress is voorbereid op de nieuwe wet op de privacy AVG GPDR, jij geeft zelf toestemming waarvoor je jouw gegevens afgeeft en krijgt hiervan een mail bevestiging. Je kunt vaak met de App zelfs verzoeken jouw inschrijving te laten wissen bij bedrijven of organisaties.

privacy uitleg volgens de AVG richtlijnen

welke persoonsgegevens legt ForAddress vast en voor welk doel?

​Overzichtscherm van alle opgeslagen gegevens van consumenten op ForAddress systemen.​

1 dit ​zijn de vast opgeslagen gegevens van ​​jou​ . . . ​waarvoor ​heeft ForAddress d​eze nodig?

 • Profiel id = dit is het interne registratienummer van de App gebruiker.  
 • Profiel naam = dit is de vrij te bepalen aanspreeknaam van de App gebruiker.
 • E-mail adres = ​all​één voor​:
 1. service​ doelen en 
 2. sturen wij de bevestiging ​van afgegeven gegevens ​of bestellingen.
 • Uniek apparaat nr. =  hiermee identificeren wij uw toestel, dit is NIET uw IMEI maar een unieke code die Android en Apple aan ons uitgeeft.
 • FA gebruiker = deze geeft het toegangsniveau aan tot het oproepen van formulieren, optie Ja/Nee:

 Ja = kan deze App gebruiker ook test formulieren oproepen, dit is alleen voor ForAddress medewerkers/sters.

Nee = deze App gebruiker kan alleen vrijgegeven formulieren oproepen, dit is voor alle App gebruikers.

 • Bevestigd = heeft de App gebruiker zijn/haar e-mail adres bevestigd via de link aan ForAddress Ja/Nee.
 • Aantal zendingen =  aantal formulieren dat de App gebruiker heeft verstuurd via ForAddress.
 • Registratie = Het tijdstip waarop de App gebruiker zijn/haar e-mailadres heeft bevestigd.

2 tijdelijke opgeslagen gegevens

 • Gegevens via ingevulde formulieren worden alléén aan de geadresseerde afgeleverd en direct na aflevering verwijderd van ForAddress systemen. De inhoud van de afgegeven gegevens varieert afhankelijk van het gebruikte formulier en zijn nooit bekend bij ForAddress.
 • Als er voor het invullen van een formulier een locatiebepaling nodig is, je zoekt bijvoorbeeld een bedrijf of item in een gebied, dan vraagt de App hier om toestemming. Deze wordt alléén gebruikt voor deze zoekopdracht. Na het opvragen van de locatie wordt dit meteen weer uitgezet, wij volgen jou dus nooit.  

3 het gebruik van cookies

 • ForAddress is tegen het gebruik van cookies en gebruikt deze niet voor haar websites. Cookies just make you fat!

4 veiligheid

 • Alle gegevensuitwisseling tussen mobiel en ForAddress servers en aflever bestemmingen zijn versleuteld.
 • Alle websites hebben actieve SSL encryptie certificaten, zie​ h​ttps afbeelding​ hierboven.
 • ​Gegevens opgeslagen op de mobiel zijn standaard versleuteld bij IOS en Android, bij oudere versies van Android moet dit handmatig worden ingesteld, zie hierboven een aantal tips voor verstandig mobiel gebruiken
 • Consumenten kunnen niet inloggen, er staan niet meer gegevens in hun account dan ​hierboven bij punt 1. ​Wil je ​het e-mailadres en de profiel naam aanpassen kan dat via nieuwe registratie link aanvragen in de App.
 • Alle servers zijn ​voorzien van virusscanners en firewalls.

5 uw rechten

 • Je hebt recht op inzage, correctie, verwijdering van de vaste gegevens. Het meenemen van eigen gegevens is niet mogelijk, ForAddress heeft alleen de vast opgeslagen gegevens (jouw e-mail adres zie onder punt 1). Alle andere gegevens staan op de mobiel van de App gebruiker en kunnen wij daarom niet overdragen.
 • Je hebt het recht om de toestemming van het verwerken van jouw gegevens in te trekken. Je kunt of de onder punt 1 beschreven gegevens laten wissen, of het recht om een klacht in te dienen. Stuur hierover een bericht naar servicedeks@foraddress.com met als afzender het e-mail adres waarmee je bent geregistreerd en met het gewenste verzoek.
 • Wil je de gegevens die zijn opgeslagen op jouw mobiel wissen, verwijder dan de App, de gegevens staan dan niet meer op jouw mobiel.